Wat met privacy bij camerabewaking?

Vandaag zijn bewakingscamera’s overal. Die camera’s geven ons, als burgers, vaak een gevoel van veiligheid, maar dat kan er ook voor zorgen dat onze privacy in het gedrang komt. Om te voorkomen dat iedereen gewoon alles kan filmen, bestaan er twee wetten rond beveiligingscamera’s: de camerawet en de privacywet.

privacy bij camerabewaking

Eerst en vooral is er de camerawet. Volgens die wet is een bewakingscamera een vast of mobiel observatiesysteem, met de bedoeling om misdrijven en overlast te voorkomen, vast te stellen en op te sporen. Daarnaast kunnen deze camera’s de openbare orde handhaven. Een bewakingscamera mag enkel voor deze doelen beelden verzamelen, verwerken en bewaren.

De camerawet zegt ook dat camerabewaking kan op drie soorten plaatsen:

 • 1
  Een niet-besloten plaats (zoals een openbaar park)
 • 2
  Een besloten plaats die voor het publiek toegankelijk is (zoals een sportzaal)
 • 3
  Een besloten plaats die niet voor het publiek toegankelijk is (zoals een woonkamer)

Op een niet-besloten plaats kunnen enkel overheidsinstanties bewakingscamera’s plaatsen, maar op besloten plaatsen mag in principe iedereen een camera plaatsen.

Als je een camera wilt plaatsen bij jou thuis, op het werk of op een andere plaats, moet je natuurlijk wel enkele voorwaarden nakomen.

 • De camera moet geplaatst worden voor een welbepaald en legitiem doel.
 • Er moet een evenwicht zijn tussen het belang van de verantwoordelijke voor de camera's en de bescherming van de privacy van de gefilmde personen. De camera moet dus op een passende en noodzakelijke plaats staan of hangen (bijvoorbeeld bij de kassa van een winkel).
 • Je moet zorgen voor een specifiek pictogram op een duidelijk zichtbare plaats om mensen te informeren dat ze kunnen worden gefilmd.

Dat laatste is een resultaat van die andere wet, de privacywet van 2007. Volgens die wet heb je als burger geen vergunning nodig om camera’s te plaatsen op privédomein, maar moet je dat wel melden aan de privacycommissie. Als je als werknemer je personeel wilt filmen moet je daarvoor wel eerst toestemming hebben van de ondernemingsraad en eventuele vakbonden.

Conclusie: als burger kan je een bewakingscamera plaatsen bij jou thuis, maar die mag niet gericht zijn op de straat tenzij je het positief advies van de gemeenteraad hebt. Je kunt wel binnenshuis een camera hangen. Als er dan bezoekers over de vloer komen, moet je die wel even waarschuwen dat ze kunnen gefilmd worden. Je hangt die camera dan best op een zichtbare plaats. Dat werkt, in combinatie met een alarminstallatie, immers nog steeds als een van de grootste afschrikmiddelen voor inbrekers.

About the Author Ian

Bij Ian werd enkele jaren geleden ingebroken. Het hele huis was geplunderd en veel kostbare herinneringen vernield. Hij vond dan ook dat het tijd werd voor een website dat informeerde over betaalbare inbraakpreventie. Later werd dit uitgebreid naar veiligheid en beveiliging in het algemeen. Ian is oprichter van Beveiliging Vergeleken en erg trots op alle vrijwilligers die regelmatig tijd vrij maken om consumenten te helpen door hun kennis te delen via beveiliging vergeleken.

Leave a Comment: