Brandveiligheid

Brand is een van de ergste dingen die je kan overkomen. De impact van een brand in een woning of bedrijf is verschrikkelijk en bovendien is er bij een brand een groot risico op lichamelijk letsel door hitte en rook. Alleen al daarom is het goed om aandacht te besteden aan manieren om branden te voorkomen en bij het uitbreken te beperken. 

woning brandveilig maken

Brand-beveiliging ofwel brandpreventie is vaak levensreddend en wordt ook door de brandweer aanbevolen.

Wil jij meer weten over de mogelijkheden om preventieve maatregelen te treffen tegen brand en wil je weten wat brand-beveiliging precies inhoudt? Wij informeren je graag over de verschillende mogelijkheden en onderdelen van een goede brandpreventie. Bovendien kun je op onze site ook gemakkelijk de prijzen vergelijken van de verschillende aanbieders van brandbeveiligingssystemen. Van brandblusapparaten tot sprinklerinstallaties en alles daartussenin vind je hier.

Wat is brandbeveiliging?

Brand beveiliging kan bestaan uit verschillende onderdelen met allemaal hun eigen functies. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld branddekens, brandblussers, brandwerende kluizen, rookmelders en sprinklers. Ook bestaan er brandbeveiligingssystemen die vergelijkbaar zijn met een inbraakalarm. Daarom wordt zo’n systeem ook wel brandalarm genoemd want beide systemen werken namelijk volgens hetzelfde principe: ze geven een directe waarschuwing door middel van een luid signaal, vaak in combinatie met een lichtsignaal. Hierdoor weet je het direct als er iets mis is. Bovendien geeft het alarm de waarschuwing gelijk automatisch door aan de hulpdiensten en ook aan vooraf ingestelde contactpersonen. Een goed brandalarm kan levens redden en bovendien kan, door snel optreden na het afgaan van het alarm, de schade en het gevaar zoveel mogelijk beperkt worden.

Waarom brandbeveiliging?

Allereerst draagt het installeren van een brand-beveiliging natuurlijk bij aan de veiligheid van alle aanwezige personen. Ook schade aan de gebouwen, de inboedel en de omwonenden kan, door de tijdige ontdekking van een brand, zoveel mogelijk worden beperkt. Als dat al geen reden genoeg is het ook wettelijk verplicht dat iedere woning deugdelijk voorzien is van rookmelders. Deze verplichting is ingegaan sinds 2013 en houdt in dat er op iedere verdieping van een woning goed functionerende rookmelders aanwezig moeten zijn. In combinatie met andere onderdelen van brandpreventie vormt dit een goede basis voor de veiligheid de bewoners. Gaat het om de woning van jouw gezin en jezelf? Dan is goede preventie en beveiliging natuurlijk helemaal een bijzonder prettige gedachte. Wist je trouwens dat je een deel van de gemaakte kosten kunt terugkrijgen via de premies voor brand-beveiliging? En dat maar liefst tot een bedrag van ongeveer € 800,- per woonhuis.

Kosten brandveiligheid

Om de kosten van brand beveiliging te bepalen is natuurlijk het aantal te beveiligen ruimtes van belang. Ook de wijze waarop je wilt beveiligen en jouw budget spelen een rol. Een goede brandpreventie is natuurlijk altijd zijn geld dubbel en dwars waard. Geen enkel bedrag weegt op tegen het leed en gevaar van een te laat ontdekte brand. Wil je een professioneel alarmsysteem of heb je genoeg aan een aantal rookmelders in combinatie met bijvoorbeeld een CO- of poederblusser? Of weet je het eigenlijk niet zo goed en laat je het liever aan een expert over? Het aanvragen van een offerte kan nooit kwaad. Je krijgt dan aanbiedingen en prijsopgaven van verschillende bedrijven. Lees die na ontvangst rustig door. Een goede aanbieder geeft namelijk ook altijd deskundig advies. Niet alleen over de beste aankopen maar ook over de strategische punten in jouw woning waar je het beste de beveiliging kunt plaatsen. Bovendien weet een vakkundige brandbeveiligingsexpert ook voor welke premies jij in aanmerking komt en is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van brandpreventie en veiligheid.

Soorten brandveiligheid

In brandveiligheid heb je actieve en passieve middelen, systemen en apparatuur. Passief zijn bijvoorbeeld brandvertragende deuren of kluizen. Andere voorbeelden van passieve apparatuur zijn onder meer losse rook en CO2 melders. Ze melden de aanwezigheid van koolmonoxide, rook of hitte in de ruimte waar ze zijn bevestigd. Ook een brandalarm is meestal passief. Meestal, want als het brandalarm gekoppeld is aan een sprinkler installatie of het automatisch sluiten van brandwerende deuren, dan is het een actief systeem. Andere actieve middelen zijn bijvoorbeeld brandblussers, branddekens of brandslangen. Hiermee kun je actief een brand bestrijden. Het gaat dus bij brandpreventie om de juiste combinatie van onderdelen, op de juiste plekken. Wil je hier meer over weten? Wij informeren je graag.

Branddetectie

Niets is zo belangrijk dan zo snel mogelijk weten of er brand is, en zo ja, waar precies.
Branden ontstaan namelijk meestal ‘s nachts en vaak uit smeulende materialen. In je slaap ruik je niets en dat is dus extra riskant. Want slaap je er doorheen dan ben je vaak te laat om nog iets te kunnen redden. Bovendien kunnen er door plotselinge snelle rookontwikkeling levensbedreigende situaties ontstaan. Om dit alles te voorkomen bestaan er verschillende soorten detectieapparatuur ook wel brandmelders genoemd.
De verschillende soorten branddetectie apparatuur zijn:

  • Rookmelders
  • Brandalarm en branddetectiesystemen
  • CO2 melders

Hieronder belichten we alle details over deze branddetectie apparatuur.

Rookmelders

Een rookmelder is waarschijnlijk de bekendste vorm van brand-beveiliging en heeft zijn nut al vele malen bewezen. Er zijn veel mensen die hun leven danken aan deze kleine apparaatjes! Wij adviseren trouwens om altijd een goede kwaliteit batterij te plaatsen met 10 jaar werking en de rookmelders ook regelmatig op een goede functionering te controleren. Dit doe je heel simpel door op het testknopje te drukken, zo herken je ook het signaal gemakkelijker als de nood ooit aan de man komt. Er zijn ook rookmelders te koop die worden aangesloten op de elektriciteit. Bij onderbreking van de stroom beschikken deze melders over een extra batterij om toch te blijven functioneren. Wil je meer informatie over rookmelders? Check dan onze pagina tips en reviews. Alle rookmelders die tegenwoordig worden gebruikt zijn optische rookmelders. Ze werken door middel van lichtval op een sensor. Bij verbreking, verbuiging of weerkaatsing doordat er rookgassen binnendringen wordt deze lichtval verminderd. Hierdoor word via een elektronische schakeling het alarm direct in werking gesteld. Let bij aanschaf van één of meerdere rookmelders ook op de CE-markering. Dit is een kwaliteitswaarborg en in combinatie met de norm EN14604 afdoende om de kwaliteit van de rookmelder te garanderen.

> Meer over rookmelders

Brandalarm

Met de installatie van een brandalarm koppel je de alle aanwezige brand- en rookmelders aan één centrale installatie. Bij een brand of bij rookontwikkeling, in een van de ruimtes waarop het brandalarm is aangesloten, treedt de centrale brand-beveiliging in werking en geeft een luide en duidelijke waarschuwing af. Ook bij afwezigheid is een brandalarm nuttig want de centrale geeft automatisch gelijk de melding door aan de hulpdiensten en de vooraf doorgegeven contactpersonen. Of jij nu wel of niet aanwezig bent in het pand of de woning waar het brandalarm is geïnstalleerd, de brand-veiligheid blijft gegarandeerd. Een brandalarm en detectie systeem kan ook zeer goed gekoppeld worden aan een inbraakalarm. Hierdoor sla je twee vliegen in één klap en is jouw woning of bedrijfspand tegelijkertijd voor zowel brand als inbraak beveiligd.

CO-melder

CO is een onzichtbaar, reukloos en kleurloos gas dat ontstaat bij onvoldoende verbranding van gas, hout, kolen of olie. De CO-melder volgt de concentratie CO in de lucht van de ruimte waar hij is bevestigd en geeft bij overschrijding een vooralarm, gevolgd door een hoofdalarm bij verdere vergroting van het CO-gehalte in de lucht. Bij blootstelling aan CO treed snel bewusteloosheid en het is het ook zaak om bij het eerste alarm van de CO-melder direct te reageren! Gooi gelijk alle ramen open of verlaat de ruimte onmiddellijk. De kans op CO, ook wel koolstofmonoxide genoemd, vormt een risico bij elke verwarming, kachel of schouw. Er zijn combinaties van rook- en CO-melders verkrijgbaar.

Brandblussers

Als het gaat om actieve brandveiligheid zijn brandblussers onmisbaar. Bij brandblussers denken we meestal gelijk aan water. Dat komt echter nog nauwelijks te pas. Het type brandblusser dat je het beste kunt gebruiken is afhankelijk van het soort brand en de materialen die smeulen of branden. Ook is belangrijk dat de blussers altijd voldoen aan de Europese norm en een EN-3 keuring hebben. Voor België is ook het Benor-keurmerk een erkend waarborg voor kwaliteit. Er zijn verschillende soorten brandblussers. Hieronder geven we een toelichting over schuimblussers, CO2-blussers en poederblussers en hun gebruik.

Schuimblusser

Een schuimblusser maakt gebruik van de combinatie van water met een schuim-vormend middel. Hierdoor wordt bij het blussen het vuur afgedekt en dooft doordat er geen zuurstof meer bij kan komen. Schuimblussers zijn een van de meest voorkomende soort blussers voor particulier gebruik en hebben een lange blusduur. Het schuim is milieuvriendelijk en redelijk gemakkelijk weer schoon te maken.

Poederblusser

Een poederblusser is geschikt voor het blussen van bijna alle verschillende soorten branden en heeft een lange blusduur. De inhoud van de blusser bestaat uit een combinatie van chemicaliën. Ze zijn niet milieuvriendelijk, geven behoorlijk wat troep en een grote stofwolk. Accuraat zijn ze wel en ook behoorlijk economisch in aanschaf.

CO2-blusser

De CO2-blusser is verplicht bij keukens in de horeca en ook gangbaar bij bedrijven met kwetsbare artikelen of waar elektrische apparatuur aanwezig is. Het apparaat levert namelijk geen nevenschade op bij het blussen. Het apparaat gebruikt CO2 ofwel koolstofdioxide (ijskoude lucht) bij het blussen en je kunt hem gemakkelijk herkennen aan de zwarte koker van de blusslang die tijdens het gebruik heel koud kan worden. Let dus op bij het vastpakken daarvan want extreme kou kan zeer pijnlijk zijn.